Meldingsformulier Centrale Toegang

Beschermd Wonen op GGZ-grondslag

Waarvoor is dit formulier?

Wilt u zich melden voor beschermd wonen op GGZ-grondslag, of een wijziging aanvragen op een reeds bestaande toekenning? Dat kan met dit meldingsformulier. Beschermd wonen is een maatwerkvoorziening in het kader van de Wmo 2015. U kunt hiervoor in aanmerking komen wanneer voorliggende voorzieningen niet toereikend zijn in uw situatie. Denk bij voorliggende voorzieningen aan gebruikelijke hulp, mantelzorg, vrijwilligershulp, hulp van een sociaal wijkteam of een andere algemene of individuele voorziening.

Om te beoordelen of u aanspraak kunt maken op beschermd wonen willen wij graag een goed beeld krijgen van uw situatie. Daarom vragen wij u om dit meldingsformulier in te vullen, desgewenst met iemand uit uw netwerk of van het sociaal wijkteam. Na ontvangst nemen wij telefonisch contact met u op.

Afdeling Centrale Toegang
GGD IJsselland

Nog niet alle velden zijn correct ingevuld.